VfB Stuttgart - Borussia Dortmund / 29.03.2014

SONY DSC

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund
28. Spieltag, 2013/2014
Samstag, 29.03.2014, 15:30
2:3 (2:1)

hr-red-800px

bl1314-28 2013-03-29 VfB - Borussia Dortmund - 028 bl1314-28 2013-03-29 VfB - Borussia Dortmund - 021 bl1314-28 2013-03-29 VfB - Borussia Dortmund - 036 bl1314-28 2013-03-29 VfB - Borussia Dortmund - 039 SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC bl1314-28 2013-03-29 VfB - Borussia Dortmund - 054 bl1314-28 2013-03-29 VfB - Borussia Dortmund - 057 SONY DSC SONY DSC bl1314-28 2013-03-29 VfB - Borussia Dortmund - 070 SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC bl1314-28 2013-03-29 VfB - Borussia Dortmund - 124 SONY DSC SONY DSC bl1314-28 2013-03-29 VfB - Borussia Dortmund - 148 DCIM100GOPRO bl1314-28 2013-03-29 VfB - Borussia Dortmund - 162 bl1314-28 2013-03-29 VfB - Borussia Dortmund - 181 bl1314-28 2013-03-29 VfB - Borussia Dortmund - 188 SONY DSC SONY DSC bl1314-28 2013-03-29 VfB - Borussia Dortmund - 202