VfB Stuttgart - Borussia Dortmund / 30.03.2013

SONY DSC

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund
27. Spieltag, 2012/2013
Samstag, 30.03.2013, 15:30
1:2 (0:1)

hr-red-800px

SONY DSC

bl27 300313 VfB - Borussia Dortmund --- 041

SONY DSC

bl27 300313 VfB - Borussia Dortmund --- 051-72

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

bl27 300313 VfB - Borussia Dortmund --- 080

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

bl27 300313 VfB - Borussia Dortmund --- 148

bl27 300313 VfB - Borussia Dortmund --- 152

SONY DSC

SONY DSC

bl27 300313 VfB - Borussia Dortmund --- 163-177

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC