VfB Stuttgart - Borussia Dortmund / 23.04.2016

SONY DSC

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund
31. Spieltag, 2015/2016
Samstag, 23.04.2016, 15:30
0:3 (0:2)

hr-red-800px

bl1516-31 2016-04-23 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund - 065 SONY DSC bl1516-31 2016-04-23 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund - 152bl1516-31 2016-04-23 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund - 074SONY DSCbl1516-31 2016-04-23 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund - 081bl1516-31 2016-04-23 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund - 111SONY DSCSONY DSCbl1516-31 2016-04-23 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund - 059bl1516-31 2016-04-23 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund - 088bl1516-31 2016-04-23 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund - 066bl1516-31 2016-04-23 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund - 098SONY DSCbl1516-31 2016-04-23 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund - 133SONY DSCbl1516-31 2016-04-23 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund - 149SONY DSC