VfB Stuttgart - Hertha BSC / 11.02.2012

SONY DSC

VfB Stuttgart - Hertha BSC
21. Spieltag, 2011/2012
Samstag, 11.02.2012, 15:30
5:0 (4:0)

hr-red-800px

SONY DSCbl21 110212 VfB - Hertha BSC Berlin 5-0 --- 0054

SONY DSC

bl21 110212 VfB - Hertha BSC Berlin 5-0 --- 0056

bl21 110212 VfB - Hertha BSC Berlin 5-0 --- 0059

bl21 110212 VfB - Hertha BSC Berlin 5-0 --- 0060

bl21 110212 VfB - Hertha BSC Berlin 5-0 --- 0062

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

bl21 110212 VfB - Hertha BSC Berlin 5-0 --- 0078

bl21 110212 VfB - Hertha BSC Berlin 5-0 --- 0079

bl21 110212 VfB - Hertha BSC Berlin 5-0 --- 0081

bl21 110212 VfB - Hertha BSC Berlin 5-0 --- 0087

bl21 110212 VfB - Hertha BSC Berlin 5-0 --- 0090

bl21 110212 VfB - Hertha BSC Berlin 5-0 --- 0091

bl21 110212 VfB - Hertha BSC Berlin 5-0 --- 0096

bl21 110212 VfB - Hertha BSC Berlin 5-0 --- 0100

bl21 110212 VfB - Hertha BSC Berlin 5-0 --- 0102

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

bl21 110212 VfB - Hertha BSC Berlin 5-0 --- 0135

SONY DSC

SONY DSC

bl21 110212 VfB - Hertha BSC Berlin 5-0 --- 0144

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

hr-red-800px

SONY DSC